در جریان آخرین مطالب آموزشی از طریق کانال تلگرام قرار بگیرید. برای ورود به کانال تلگرام اینجا  کلیک کنید

کسب و کار آنلاین

مقاومت

مقاومت

بین چیزهایی که میدانیم و کارهایی که انجام میدهیم فاصله ای وجود دارد، و بهمین دلیل است که در بسیاری از مواقع، نتایجی کسب میکنیم که نمیخواستیم کسب کنیم.

همه فن حریف یا یک فن حریف

همه فن حریف یا یک فن حریف

 همه فن حریف  یا یک فن حریف؟ برای کسب موفقیت در زندگی باید کدام باشید؟

تغییر

تغییر

اگر میخواهید زندگی تان را تغییر دهید باید خودتان را تغییر دهید

خودمحوری  و نقش  آن در عدم موفقیت  فردی و حرفه ای

خودمحوری و نقش آن در عدم موفقیت فردی و حرفه ای

فرد خودمحور، فردی است که قادر به دیدن و درک موقعیتهای مختلف از منظر دیگران نیست.

هدفگذاری صحیح

هدفگذاری صحیح

تنها در صورتی میتوانید برنده معامله بزرگ زندگی تان باشید؛که مطمئن شوید از استراتژی صحیح در هدفگذاری استفاده نمودید.

ایجاد عادتهای جدید

ایجاد عادتهای جدید

برای دست یافتن به موفقیت و نتایج خارق العاده در زندگی ، تنها به ایجاد چند عادت خوب نیاز دارید.