در جریان آخرین مطالب آموزشی از طریق کانال تلگرام قرار بگیرید. برای ورود به کانال تلگرام اینجا  کلیک کنید

پارادایم

تکامل تدریجی الگوی ذهنی

تکامل تدریجی الگوی ذهنی

چرا با اینکه میدانید؛ انجام دادن روزانه برخی از کارها و اقدامات، باعث موفقیت تان میشوند، ولی باز هم قادر به انجام دادن آن اقدامات نیستید؟ در صورتی که خیلی از این اقدامات را میتوانید انجام دهید.

چرا نمیتونی تغییر کنی

چرا نمیتونی تغییر کنی

آنچه میدانید با آنچه انجام میدهید، تفاوت دارد و این تفاوت بخاطر وجود اطلاعات مخدوش در پارادایم تان است.

داشتن اراده قوی کافی نیست

داشتن اراده قوی کافی نیست

اگر قوی ترین اراده را هم داشته باشید، باز هم برای تغییر کردن و کسب نتایج خارق العاده کافی نیست!