در جریان آخرین مطالب آموزشی از طریق کانال تلگرام قرار بگیرید. برای ورود به کانال تلگرام اینجا  کلیک کنید

مهارتهای زندگی

همه فن حریف یا یک فن حریف

همه فن حریف یا یک فن حریف

 همه فن حریف  یا یک فن حریف؟ برای کسب موفقیت در زندگی باید کدام باشید؟

تصمیم گیری صحیح

تصمیم گیری صحیح

اتفاقاتی که رخ میدهند مهم نیستند، بلکه تصمیمات ما هستند که دارای اهمیت هستند.

هدفگذاری صحیح

هدفگذاری صحیح

تنها در صورتی میتوانید برنده معامله بزرگ زندگی تان باشید؛که مطمئن شوید از استراتژی صحیح در هدفگذاری استفاده نمودید.

امیدوار نباش

امیدوار نباش

امیدوارم که یک روز ...

جز کدام دسته  هستید

جز کدام دسته هستید

موفقیت تان از لحظه ای آغاز میشود که زندگی تان را مورد بررسی قرار داده و آن را تجزیه و تحلیل کنید.

درباره من

درباره من

سپاسگزارم از اینکه بزرگترین سرمایه زندگیت یعنی زمانت رو در اختیار من قرار دادی و این قسمت رو میخونی.