در جریان آخرین مطالب آموزشی از طریق کانال تلگرام قرار بگیرید. برای ورود به کانال تلگرام اینجا  کلیک کنید

متخصص رشد و توسعه فردی و حرفه ای

یادگیری با تکرار

یادگیری با تکرار

 مهم نیست چه تعداد کتاب، فایل صوتی و ویدئوی آموزشی را خوانده، شنیده و تماشا کرده اید، بلکه نکته مهم اینجاست که چندتا از آنها که مهمترین بوده را پیدا کرده و مطالعه و بررسی هر یک را چندبار تکرار کرده اید!

ایجاد حس اضطرار و نقش آن در موفقیت

ایجاد حس اضطرار و نقش آن در موفقیت

ایجاد حس اضطرار عمگرایی تان را صدچندان می کند و رسیدن به اهداف را در کوتاه ترین زمان، ممکن می سازد.

چه چیزی مانع موفقیت تان شده

چه چیزی مانع موفقیت تان شده

فکر میکنید چه عواملی موجب شده که به موفقیت ایده آلی که لیاقت آن را دارید دست نیابید؟ نداشتن پول، روابط،هوش و استعداد؟