در جریان آخرین مطالب آموزشی از طریق کانال تلگرام قرار بگیرید. برای ورود به کانال تلگرام اینجا  کلیک کنید

زندگی شاد

قانون دادن و دریافت کردن

قانون دادن و دریافت کردن

هرآنچه بدهید به شما داده میشود

قانون قربانی کردن

قانون قربانی کردن

پیروی از قانون قربانی کردن موقیت شما را تضمین میکند

در جستجوی شادی

در جستجوی شادی

چه چیزی شما را شاد میکند؟ آیا شما همیشه شاد هستید؟ آیا وقتی غمگین هستید، مدت زمان زیادی طول میکشد تا از غم عبور کرده و به شادی برسید؟ آیا فکر میکنید خودتان در شاد بودن نقش دارید و یا اینکه نه ، باید اتفاقی در زندگی تان بیوفتد تا شما را شاد کند؟

نقش منطق در موفقیت

نقش منطق در موفقیت

در این مقاله به تشریح مقوله منطقی بودن و نقش آن در موفقیت افراد پرداخته میشود

خود ارزیابی میزان موفقیت

خود ارزیابی میزان موفقیت

موفقیت، تشخیص پیوسته و مداوم ایده آلی است که ارزش وقت گذاشتن را داشته باشد ارل نایتینگل

تکنیک بازتاب

تکنیک بازتاب

بازتاب؛مهمترین فرایند در مسیر یادگیری است.