در جریان آخرین مطالب آموزشی از طریق کانال تلگرام قرار بگیرید. برای ورود به کانال تلگرام اینجا  کلیک کنید

ریسک

تکنیکهای تقویت مهارت ریسک پذیری

تکنیکهای تقویت مهارت ریسک پذیری

همه افراد موفق افراد ریسک پذیری هستند و برای ریسک پذیر بودنشان دلایل قانع کننده ای دارند. این افراد تکنیکهایی را فرا گرفته اند که به آنها اجازه میدهد ، ریسک پذیر باشند.

عبور از منطقه رفاه و آسایش

عبور از منطقه رفاه و آسایش

موفقیت شما در آنسوی منطقه آسایش و رفاه ، اتفاق می افتد

اشتباه

اشتباه

افراد ناموفق ؛ افرادی هستند که کمترین اشتباهات را در زندگی مرتکب شده اند. 

راحت نباش

راحت نباش

رسیدن به راحتی و آسایش بدون نداشتن راحتی و آسایش امکان پذیر نیست.