در جریان آخرین مطالب آموزشی از طریق کانال تلگرام قرار بگیرید. برای ورود به کانال تلگرام اینجا  کلیک کنید

راه اندازی کسب و کار

اشتباه

اشتباه

افراد ناموفق ؛ افرادی هستند که کمترین اشتباهات را در زندگی مرتکب شده اند. 

شناخت قدرت ذهن و نقش آن در موفقیت

شناخت قدرت ذهن و نقش آن در موفقیت

تفاوت میان انسانها و سایر موجودات، وجود ذهن، است. ذهن ، تنها ابزاری است که میتواند شما را به موفقیت بزرگی که در زندگی بدنبال آن هستید، برساند.

یادگیری با تکرار

یادگیری با تکرار

 مهم نیست چه تعداد کتاب، فایل صوتی و ویدئوی آموزشی را خوانده، شنیده و تماشا کرده اید، بلکه نکته مهم اینجاست که چندتا از آنها که مهمترین بوده را پیدا کرده و مطالعه و بررسی هر یک را چندبار تکرار کرده اید!

شجاعت

شجاعت

فلورانس اسکاول شین در کتاب خود بنام بازی زندگی و اینکه چگونه آن را بازی کنیم بیان میکند" انسان خدایی است که میترسد".
 

شکار فرصتها

شکار فرصتها

از ویژگیهای بارز افراد موفق ؛ میتوان به توانایی آنها در کشف و شکار فرصتها، دانست. این یک مهارت است و همه مهارتها قابل یادگیری هستند، ولی افراد نا موفق این مهارت را فرا نگرفته اند.

کسب در آمد از طریق اینستاگرام

کسب در آمد از طریق اینستاگرام

فرصتها همیشه وجود دارند، ولی این ؛ آمادگی افراد است که به آنها اجازه میدهد تا فرصت ها را ببینند.