در جریان آخرین مطالب آموزشی از طریق کانال تلگرام قرار بگیرید. برای ورود به کانال تلگرام اینجا  کلیک کنید

ذهن

تصویر ذهنی از خودت رو تغییر بده

تصویر ذهنی از خودت رو تغییر بده

آیا میترسی خیلی از ریسکها رو در زندگیت انجام بدی؟ آیا فکر میکنی که خودت رو دوست نداری و یا اینکه اعتماد بنفست پایینه؟

ترس از شکست

ترس از شکست

افراد شجاع ، آنهایی نیستند که ترسی در وجودشان نیست، بلکه این افراد با ترس خود روبرو می شوند

شناخت ابعاد سه گانه وجودی انسان

شناخت ابعاد سه گانه وجودی انسان

شما نه ذهنتان هستید، نه بدنتان و  نه نامتان!

شانس

شانس

آیا به شانس باور دارید؟ آیا تعریف دقیقی از شانس در ذهنتان دارید؟