در جریان آخرین مطالب آموزشی از طریق کانال تلگرام قرار بگیرید. برای ورود به کانال تلگرام اینجا  کلیک کنید

تقویت اعتماد بنفس

حرکت در حلقه مهارت اعتمادبنفس

حرکت در حلقه مهارت اعتمادبنفس

نداشتن اعتماد بنفس عاملی است که مانع کسب موفقیت افراد میشود، ولی باید بدانید که شما میتوانید اعتماد بنفستان را بسازید. فقط کافیست که در مسیر حلقه " مهارت/ اعتماد بنفس" حرکت کنید.

عبور از منطقه رفاه و آسایش

عبور از منطقه رفاه و آسایش

موفقیت شما در آنسوی منطقه آسایش و رفاه ، اتفاق می افتد

شناخت قدرت ذهن و نقش آن در موفقیت

شناخت قدرت ذهن و نقش آن در موفقیت

تفاوت میان انسانها و سایر موجودات، وجود ذهن، است. ذهن ، تنها ابزاری است که میتواند شما را به موفقیت بزرگی که در زندگی بدنبال آن هستید، برساند.

شجاعت

شجاعت

فلورانس اسکاول شین در کتاب خود بنام بازی زندگی و اینکه چگونه آن را بازی کنیم بیان میکند" انسان خدایی است که میترسد".
 

معرفی کتاب

معرفی کتاب

بیاد داشته باشید بدون مطالعه کتاب، امکان دستیابی به موفقیت در زندگی وجود ندارد.

موسیقی زیرآستانه ای

موسیقی زیرآستانه ای

فایلهای زیرآستانه ای یا سابمینیال حاوی پیامها و پیشنهادهایی هستند که ذهن نیمه آگاه میتواند آنها را دریافت کند.