در جریان آخرین مطالب آموزشی از طریق کانال تلگرام قرار بگیرید. برای ورود به کانال تلگرام اینجا  کلیک کنید

تغییر

 الان حسش نیست

الان حسش نیست

غریزه انسان همیشه راه موفقیت را به وی نشان میدهد. بنابرین باید بیاموزید ، از غریزه تان استفاده کنید.

تغییر

تغییر

اگر میخواهید زندگی تان را تغییر دهید باید خودتان را تغییر دهید

تکامل تدریجی الگوی ذهنی

تکامل تدریجی الگوی ذهنی

چرا با اینکه میدانید؛ انجام دادن روزانه برخی از کارها و اقدامات، باعث موفقیت تان میشوند، ولی باز هم قادر به انجام دادن آن اقدامات نیستید؟ در صورتی که خیلی از این اقدامات را میتوانید انجام دهید.

جز کدام دسته  هستید

جز کدام دسته هستید

موفقیت تان از لحظه ای آغاز میشود که زندگی تان را مورد بررسی قرار داده و آن را تجزیه و تحلیل کنید.

رابطه میان، محدوده تنهایی با موفقیت

رابطه میان، محدوده تنهایی با موفقیت

ذهن انسان، قدرتمند ترین ابزاری است که در دنیا وجود دارد.

ایجاد عادتهای جدید

ایجاد عادتهای جدید

برای دست یافتن به موفقیت و نتایج خارق العاده در زندگی ، تنها به ایجاد چند عادت خوب نیاز دارید.