در جریان آخرین مطالب آموزشی از طریق کانال تلگرام قرار بگیرید. برای ورود به کانال تلگرام اینجا  کلیک کنید

تغییر

تصویر ذهنی از خودت رو تغییر بده

تصویر ذهنی از خودت رو تغییر بده

آیا میترسی خیلی از ریسکها رو در زندگیت انجام بدی؟ آیا فکر میکنی که خودت رو دوست نداری و یا اینکه اعتماد بنفست پایینه؟

تغییر با تغییر الگوی ذهنی

تغییر با تغییر الگوی ذهنی

داشتن دانش به تنهایی تضمین کننده موفقیت نمی باشد

آیا آنچه که میدانید همانی هست که انجام میدهید

آیا آنچه که میدانید همانی هست که انجام میدهید

ذهن نیمه آگاهتان سی هزار بار قویتر از ذهن آگاه تان می باشد. درواقع کنترل زندگی تان در دستان ذهن نیمه آگاه میباشد.

چرخه کسب نتایج

چرخه کسب نتایج

چه عاملی سبب میشود که احساسات منفی به سراغ شما بیایند؟ آیا نسبت به نتایجی که در زندگی کسب کردید، رضایت ندارید؟ بله، تنها در صورت عدم رضایت از نتایج فعلی هست که احساسات منفی به سراغتان می آیند.

عبور از منطقه رفاه و آسایش

عبور از منطقه رفاه و آسایش

موفقیت شما در آنسوی منطقه آسایش و رفاه ، اتفاق می افتد

تغییر آینده

تغییر آینده

اگر با الگوی ذهنی و عملکرد آن آشنا نشوید، هیچ شانسی برای تغییر خودتان نخواهید داشت.