در جریان آخرین مطالب آموزشی از طریق کانال تلگرام قرار بگیرید. برای ورود به کانال تلگرام اینجا  کلیک کنید

تعیین هدف و رسیدن به آن

ویژگی هدفگذاری موفق

ویژگی هدفگذاری موفق

هدفگذاری موفق، ضامن موفقیت شما در زندگی خواهد بود، زیرا با این اقدام مطمئن خواهید شد که مسیر مناسبی را انتخاب کردید

ساختن یک زندگی موفق

ساختن یک زندگی موفق

فکر میکنید چطور میتوانید از هم اکنون داشتن یک زندگی موفق را برای خودتان ضمانت کنید؟ آیا فکر میکنید شرایط و اتفاقات خارجی و محیطی ، تعیین کننده موفقیت و عدم موفقیت شما در زندگی هستند؟

فردی آموزش پذیر و یا  درس پذیر هستید

فردی آموزش پذیر و یا درس پذیر هستید

بارزترین ویژگی افراد موفق ویژگی مهارت پذیری آنها می باشد

قانون تبدیل دائمی انرژی

قانون تبدیل دائمی انرژی

همه انرژی که در هستی وجود داشته و در حال جنب و جوش است، در نهایت در فرم فیزیکی ، ظاهر خواهد شد.   استفاده از قانون دائمی تبدیل انرژی ، برای کسب موفقیت و نتیجه دلخواهتان در زندگی

برقراری ارتباط موثر با دیگران

برقراری ارتباط موثر با دیگران

زندگی هر فرد وابسته به دیگران می باشد، موفقیت از آن کسی است که در برقراری ارتباط با دیگران مهارت بیشتری داشته باشد.

افزایش سرعت در مطالعه

افزایش سرعت در مطالعه

خیلی جالبه که همه افراد در طول زندگی از کتاب استفاده میکنند ولی بیش از نود و هشت درصد آنها، مطالعه صحیح را نمیدانند؛ چون در هیچ مقطع تحصیلی به آنها آموزش داده نشده.