در جریان آخرین مطالب آموزشی از طریق کانال تلگرام قرار بگیرید. برای ورود به کانال تلگرام اینجا  کلیک کنید

تصمیم گیری

در جستجوی شادی

در جستجوی شادی

چه چیزی شما را شاد میکند؟ آیا شما همیشه شاد هستید؟ آیا وقتی غمگین هستید، مدت زمان زیادی طول میکشد تا از غم عبور کرده و به شادی برسید؟ آیا فکر میکنید خودتان در شاد بودن نقش دارید و یا اینکه نه ، باید اتفاقی در زندگی تان بیوفتد تا شما را شاد کند؟

تصمیم گیری صحیح

تصمیم گیری صحیح

اتفاقاتی که رخ میدهند مهم نیستند، بلکه تصمیمات ما هستند که دارای اهمیت هستند.

دلایلی که موجب شدند به موفقیت نرسید

دلایلی که موجب شدند به موفقیت نرسید

موفقیت اتفاقی نیست، بلکه اتفاقی است که می توانید آن را خلق کنید.

داشتن اراده قوی کافی نیست

داشتن اراده قوی کافی نیست

اگر قوی ترین اراده را هم داشته باشید، باز هم برای تغییر کردن و کسب نتایج خارق العاده کافی نیست!