در جریان آخرین مطالب آموزشی از طریق کانال تلگرام قرار بگیرید. برای ورود به کانال تلگرام اینجا  کلیک کنید

آموزش

شکار فرصتها

شکار فرصتها

از ویژگیهای بارز افراد موفق ؛ میتوان به توانایی آنها در کشف و شکار فرصتها، دانست. این یک مهارت است و همه مهارتها قابل یادگیری هستند، ولی افراد نا موفق این مهارت را فرا نگرفته اند.

کسب در آمد از طریق اینستاگرام

کسب در آمد از طریق اینستاگرام

فرصتها همیشه وجود دارند، ولی این ؛ آمادگی افراد است که به آنها اجازه میدهد تا فرصت ها را ببینند.

برنده معامله بزرگ زندگی تان باشید

برنده معامله بزرگ زندگی تان باشید

فردی قادرست برنده معامله بزرگ زندگی باشد که دقیقا بداند وارد چه معامله ای شده و از آن چه میخواهد.

خودمحوری  و نقش  آن در عدم موفقیت  فردی و حرفه ای

خودمحوری و نقش آن در عدم موفقیت فردی و حرفه ای

فرد خودمحور، فردی است که قادر به دیدن و درک موقعیتهای مختلف از منظر دیگران نیست.

 به فکر دادن هستید یا گرفتن

به فکر دادن هستید یا گرفتن

اگر از این قانون به درستی استفاده کنید، موفقیت تان را تضمین کردید.

جز کدام دسته  هستید

جز کدام دسته هستید

موفقیت تان از لحظه ای آغاز میشود که زندگی تان را مورد بررسی قرار داده و آن را تجزیه و تحلیل کنید.