چطور میتونیم از وقتمون درست استفاده کنیم

من خیلی سرم شلوغه اصلا وقت ندارم

/post-7

بیش از نود و پنج درصد از افراد؛ همیشه در طی روز با مشکل نداشتن وقت و زمان کافی دست و پنجه نرم میکنن.