هدف

تفاوت لیست خواسته ها با مقصد زندگی

/post-13

چرا کاری که انجام میدی رو انجام میدی؟ هدفت از زندگی چیه ؟


چطور به هدفمون برسیم؟

/post-11

انسان یک موجود هدف محور هست و به هر هدفی که تعیین کنه دست پیدا میکنه!