قوانین کائنات

فراتر از قانون جذب

/beyond-the-law-of-attraction

هر بازی قوانینی دارد و بازی زندگی نیز از این قاعده مستثنی نیست!


سمینار ورژن بعدی تو_ بخش دوم

/your-next-version-seminar-part2

سمینار ورژن بعدی تو در دهم دی ماه در شهر مشهد برگزار شد