تغییر

پاردایم شیفت

/post-14

برای اینکه زندگیمون تغییر کنه باید خودمون تغییر کنیم و برای اینکه تغییر کنیم باید باورهای نامناسب رو تغییر بدیم