ما همیشه در حال بخاطر سپردن کتابها و امتحان دادن بودیم. خیلی از اون چیزایی که خوندیم رو اصلا بخاطر نمیاریم ولی چرا جدول ضرب رو فراموش نکردیم؟ چون همیشه  پولامونو روهم میذاشتیم و با حساب و کتاب میکردیم که چقدر دیگه باید پس انداز کنیم تا بتونیم اون دوچرخه ای که خیلی دوست داشتیمو بخریم. حالا پولامون جور شد، میریم که دوچرخه رو بخریم. خریدیم و اوردیم خونه و کلی باهاش بازی کردیم؟ خوب منظور من از این مثال چیه؟

جدول ضرب همیشه بدردمون خورده .اوایل که میخواستیم بفهمیش سخت بوده، هر روز داریم تکرارش میکنیم و هر روز داریم اقدام میکنیم و ازش استفاده میکنیم و درنتیجه داریم نتایج رو بدست میاریم.