ما همیشه در حال بخاطر سپردن کتابها و امتحان دادن بودیم. خیلی از اون چیزایی که خوندیم رو اصلا بخاطر نمیاریم ولی چرا جدول ضرب رو فراموش نکردیم؟ چون همیشه  پولامونو روهم میذاشتیم و با حساب و کتاب میکردیم که چقدر دیگه باید پس انداز کنیم تا بتونیم اون دوچرخه ای که خیلی دوست داشتیمو بخریم. حالا پولامون جور شد، میریم که دوچرخه رو بخریم. خریدیم و اوردیم خونه و کلی باهاش بازی کردیم؟ خوب منظور من از این مثال چیه؟

جدول ضرب همیشه بدردمون خورده .اوایل که میخواستیم بفهمیش سخت بوده، هر روز داریم تکرارش میکنیم و هر روز داریم اقدام میکنیم و ازش استفاده میکنیم و درنتیجه داریم نتایج رو بدست میاریم.

مرحله اول: یک بار کتاب یا ویدیوی آموزشی را روخوانی کنید یا اینکه اگر ویدئو و فایل صوتی آموزشی هست یک بار ان را تماشا یا گوش کنید. تا ایده کلی از موضوع رو محتوا بدست آورید.

مرحله دوم: اکنون در این مرحله نوبت یه مطالعه می رسد ؛ یعنی باید بارها آن را مورد تکرار و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید.

مرحله سوم: همانطور که هر روز مشغول مطالعه و تکرار آن آموزش هستید باید آن را زندگی کنید؛ یعنی بر اساس آنچه گفته شده، اقدام کنید. به یاد داشته باشید تا زمانی که اقدام نکرده اید شما فقط وقت تان را هدر دادید.