فرد پس از تولد در محیط قرار میگیره؛ هر آنچه دیگران فکر میکنن درسته و غلطه ، چیزیه که فرد هم فکر میکنه که درسته یا غلطه! از اونجایی که افراد دوروبرش افراد معمولی هستند ، فرد هم شبیه به اونها شده و یک زندگی کاملا معمولی رو تجربه میکنه تا اینکه یه روز از خودش سوال میکنه که چطور برخی افراد هم خیلی بهتر فکر میکنن و هم زندگی خیلی بهتری از همه نظر رو تجربه میکنن! بین اونها و من چه تفاوتی هست؟ و میره و دنبال مطالعه! و یادگیری اطلاعاتی که هرگز با اونها آشنا نبوده و سفر جدی و واقعی زندگی اون از این به بعد شروع میشه .. ویدئو های زیر رو تماشا کن