برگردیم به گذشته های خیلی دور . انسان محصول توسعه و تکامل همه این سالهاست. سیستم اون طوری طراحی شده و می بایست در کوتاه ترین زمان دوست و دشمن رو از هم تشخیص بده . مغز پایینی ؛ مسئولیت انجام این کارها رو بر عهده داره.علاوه بر این مورد فرد در زندگیش در معرض اطلاعات زیادی قرار گرفته؛ عادتها،بایدها و نبایدها و چیزهایی که اون فکر میکنه درسته و یا چیزهایی که فکر میکنه غلطه ... همه و همه اطلاعاتی بوده که با در معرض محیط قرار گرفتن بدست آورده و در ذهن نیمه آگاهش تثبیت شده و اون اطلاعات میشه منبع توجهش برای اسکن کردن و بررسی رفتار، گفتار و واکنش دیگران.