ورکشاپ دو روزه ورژن بعدی تو در خرداد ماه سال 1399 در منطقه جنگلی و خوش آب و هوای لفور از توابع شهرستان سوادکوه برگزار شد. عزیزان از شهرهای مختلف ایران  چون : تهران، لنگرود، سقز، بابل، ساری  و ... حضور داشتند.