آیا تابحال این سوال رو از خودت پرسیدی؟ " چرا من کار میکنم؟ آیا فقط برای اینکه درآمد داشته باشم کار میکنم؟ چرا برخی ها در کسب و کارها موفقند ولی عده خیلی زیادی در همون نوع کسب و کار همیشه درجا میزنند؟ "

آقای والس دی واتل در کتاب خودش " علم ثروتمند شدن" میگه : "مهم نیست که چه کاری رو انجام میدی ، بلکه نکته مهم اینه که چطور اونو انجام میدی!" یکی از قوانین مهم طبیعت قانون جبران (The Law of Compensation)

هست که به ما میگه که با رعایت از اصول قوانین طبیعت چطور میتونیم ایده پیدا کنیم و اون رو به کسب و کار تبدیل کنیم!