حتما فیلم راز رو تماشا کردی و یا اینکه کتابش رو مطالعه کردی و یا مطالب زیادی در مورد قانون جذب خوندی و یا شنیدی! اگه اینطور هست ؛ ویدئویی که تو این پست برات گذاشتم رو به مدت یک ماه هر روز تماشا کن. مطمئن باش که این ویدئو خیلی بهت کمک میکنه! ازت میخوام این ویدئو رو با دیگران به اشتراک بگذاری تا این حس خوب به اشتراگ گذاشتن و کمک کردن به دیگران رو تجربه کنی و از این انرژی که از طرف طبیعت به من میرسه تو هم سهیم باشی و لذت ببری!


مدت زمان این ویدئو 145 دقیقه است.