در جریان آخرین مطالب آموزشی از طریق کانال تلگرام قرار بگیرید. برای ورود به کانال تلگرام اینجا  کلیک کنید

مقالات

چقدر به موفق شدن نیاز دارید

چقدر به موفق شدن نیاز دارید

میان خواستن و نیاز داشتن، تفاوت بسیار است. وجوداین تفاوت؛ تعیین کننده ،نتیجه ای  است که از زندگی تان کسب میکنید!

شناخت قدرت ذهن و نقش آن در موفقیت

شناخت قدرت ذهن و نقش آن در موفقیت

تفاوت میان انسانها و سایر موجودات، وجود ذهن، است. ذهن ، تنها ابزاری است که میتواند شما را به موفقیت بزرگی که در زندگی بدنبال آن هستید، برساند.

افزایش سرعت در مطالعه

افزایش سرعت در مطالعه

خیلی جالبه که همه افراد در طول زندگی از کتاب استفاده میکنند ولی بیش از نود و هشت درصد آنها، مطالعه صحیح را نمیدانند؛ چون در هیچ مقطع تحصیلی به آنها آموزش داده نشده.

تغییر

تغییر

اگر میخواهید زندگی تان را تغییر دهید باید خودتان را تغییر دهید

اشتباه

اشتباه

افراد ناموفق ؛ افرادی هستند که کمترین اشتباهات را در زندگی مرتکب شده اند. 

قانون عدم مقاومت

قانون عدم مقاومت

 با هرآنچه که در برابر آن مقاومت کنید، دربرابر شما مقاومت میکند.