در جریان آخرین مطالب آموزشی از طریق کانال تلگرام قرار بگیرید. برای ورود به کانال تلگرام اینجا  کلیک کنید

مقالات

برنده معامله بزرگ زندگی تان باشید

برنده معامله بزرگ زندگی تان باشید

فردی قادرست برنده معامله بزرگ زندگی باشد که دقیقا بداند وارد چه معامله ای شده و از آن چه میخواهد.

تصمیم گیری صحیح

تصمیم گیری صحیح

اتفاقاتی که رخ میدهند مهم نیستند، بلکه تصمیمات ما هستند که دارای اهمیت هستند.

کسب در آمد از طریق اینستاگرام

کسب در آمد از طریق اینستاگرام

فرصتها همیشه وجود دارند، ولی این ؛ آمادگی افراد است که به آنها اجازه میدهد تا فرصت ها را ببینند.

شکار فرصتها

شکار فرصتها

از ویژگیهای بارز افراد موفق ؛ میتوان به توانایی آنها در کشف و شکار فرصتها، دانست. این یک مهارت است و همه مهارتها قابل یادگیری هستند، ولی افراد نا موفق این مهارت را فرا نگرفته اند.

شجاعت

شجاعت

فلورانس اسکاول شین در کتاب خود بنام بازی زندگی و اینکه چگونه آن را بازی کنیم بیان میکند" انسان خدایی است که میترسد".
 

یادگیری با تکرار

یادگیری با تکرار

 مهم نیست چه تعداد کتاب، فایل صوتی و ویدئوی آموزشی را خوانده، شنیده و تماشا کرده اید، بلکه نکته مهم اینجاست که چندتا از آنها که مهمترین بوده را پیدا کرده و مطالعه و بررسی هر یک را چندبار تکرار کرده اید!